Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 115/INW/20 Data publikacji: 2021-01-13 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji INVERTIM Sp. z o.o. dla kopalń JSW S.A. w 2021 i 2022 roku.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 115 INW 20 136 kB
zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 115 INW 20 72 kB
zał. nr 3 - IPU 115 INW 20 137 kB
zał. nr 4 - Blokada wadium 115 INW 20 19 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB