Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200313/2020 Data publikacji: 2021-01-08 Data przetargu: 2021-01-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-15
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcje elektroniczną na temat: Wykonanie robót budowlano - remontowych w obiekcie nr 15.1 w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 2911 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z ZAŁĄCZNIKIEM 4849 kB
FORMULARZ OFERTOWY 1429 kB
IPU 8050 kB
CENNIK 793 kB
OŚWIADCZENIE - BLOKADA WADIUM 322 kB
Wybór 438 kB