Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200232 Data publikacji: 2020-12-17 Data przetargu: 2021-01-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-04
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych na terenie Drobnicowej Sprzedaży Węgla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. UWAGA: ZMIANA TERMINU LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 421 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200232_Formularz_ofertowy_zał. 1 1696 kB
12200232_Specyfiacja_techniczna_zał.2 6639 kB
12200232_Istotne postanowienia umowy_zał.3 11 MB
12200232_oświadczenie_wizja_lokalna_zał 4 228 kB
12200232_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań_zał_5 353 kB
12200232_Cennik_opłat_zał_6 621 kB
12200232_Oświadczenie dużego przedsiębiorcy_zał_7 158 kB
zmiana terminu licytacji 309 kB
informacja o wyborze oferty 264 kB