Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 186/R/20 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na montaż i demontaż rurociągów odmetanowania (2 zadania): 1. Wykonanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk 2. Wykonanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 440 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 321 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 256 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 354 kB
Zał. 4 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 224 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 191 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB