Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-161/20 Data publikacji: 2020-11-18 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-25
Status: Zamknięty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Pniówek" oraz dzierżawa pojemników do ich gromadzenia w 2021r. - wybrano ofertę firmy Recykling Południe Sp. z o.o.
Pełna treść [ pdf 417 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 425 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 213 kB
Załącznik nr 3 - IPU 305 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia 349 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 16 kB
Załącnzik nr 6 - Oświadczenie przedsiębiorcy 107 kB