Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200257/2020 Data publikacji: 2020-10-22 Data przetargu: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-10-30
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie trzydziestu połączeń na zimno taśm o szerokości 1200 mm przenośników odstawy urobku w zbrojeniu ściany nr 9 w pokładzie 408/2, w podziemnych wyrobiskach górniczych JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 3051 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 1549 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 1909 kB
Zał. nr 3 IPU 6697 kB
Zał. nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 688 kB
zał. nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 275 kB
Zał. nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Zał. nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Wybór 284 kB