Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200178 Data publikacji: 2020-08-11 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-21
Status: Zamknięty

Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną dróg, chodników i placów JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 332 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁ.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1603 kB
ZAŁ.2 FORMULARZ OFERTOWY 1579 kB
ZAŁ.3 IPU 6174 kB
ZAŁ.4 CENNIK 867 kB
ZAŁ.5 BLOKADA WADIUM 290 kB
WYBÓR 248 kB