Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: SO.AK.750.2-11/2019 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-29
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, ogłasza przetarg nieograniczony na: Obsługa terminali kolejowych na torach załadowczych 1,2,3 w rejonie manewrowym nr 3 stacji JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 211 kB]