Powołano sztab kryzysowy

13 marca 2020 roku Włodzimierz Hereźniak, prezes Zarządu JSW SA, powołał sztab kryzysowy. Szefem sztabu jest Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. W skład sztabu wchodzą dyrektorzy kopalń, szefowie zakładów i kluczowych biur zarządu JSW SA.

Mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem epidemicznym. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ciągłości produkcji jest podstawowym zadaniem. Tylko odpowiedziane działanie pozwoli nam zminimalizować skutki pandemii. Zdrowie pracowników i ich rodzin jest priorytetem dla zarządu JSW – powiedział prezes Włodzimierz Hereźniak.

Wydarzenia