Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Aleja Jana Pawła II 4 działając na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Wydarzenia