Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Wersja mobilna | 
 | Grupa JSW

Relacje inwestorskie

Ostateczna cena sprzedaży akcji

29-06-2011
Jastrzębska Spółka Węglowa: ostateczna cena sprzedaży akcji ustalona na 136 zł za jedną akcję - wartość oferty wyniesie blisko 5,4 mld zł
  • Ostateczna cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych w ofercie publicznej akcji JSW została ustalona na 136  zł za jedną akcję.
  • Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 39.496.196, co stanowi 33,1%[1] wszystkich akcji Spółki. Planowana wartość oferty wyniesie niemal 5,4 mld zł, co co czyni ją największą ofertą publiczną od początku tego roku w Polsce oraz jedną z największych transakcji IPO w tym roku w Europie.
  • Zapisy na akcje JSW złożyło łącznie ponad 168 tys. Inwestorów Indywidualnych, w tym blisko 7 tys. Osób Uprawnionych. W księdze popytu deklaracje złożyło ponad 200 Inwestorów Instytucjonalnych.

Zgodnie z decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym wyniesie 10.118.563 i Osobom Uprawnionym  - 499.904, co odpowiada 26,88% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 25% w związku ze złożeniem większej liczby ważnych zapisów. Pozostałe akcje, tj. 28.877.729, zostaną przydzielone polskim i zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym.

Około 43% akcji oferowanych trafi do polskich Inwestorów Instytucjonalnych, w szczególności do otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Około 30% akcji oferowanych trafi do inwestorów zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także państw Bliskiego Wschodu.

Ze względu na znaczącą wartość transakcji, a także istotną rolę, jaką JSW odgrywa na europejskim rynku węgla, oferta kierowana była do szerokiego grona inwestorów w Polsce, a także za granicą.

- Ofertę publiczną JSW już dziś możemy uznać za wielki sukces. Debiut na giełdzie powinien przynieść korzyści Skarbowi Państwa, Spółce, jej pracownikom, a także polskiemu sektorowi górniczemu i całej gospodarce – mówi Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. – Kolejny już raz zwyciężyła idea Akcjonariatu Obywatelskiego, co odzwierciedla liczba Inwestorów Indywidualnych, którzy zapisali się na akcje. Nasze aktywne działania mające na celu zainteresowanie ofertą jak najszerszego grona Inwestorów Instytucjonalnych, jak i Indywidualnych – także tych zaczynających swoją przygodę z giełdą – pozwolą pozyskać nie tylko wartościowych akcjonariuszy dla JSW, ale powinny również znacząco przyczynić się do wzrostu znaczenia polskiego rynku kapitałowego w Europie.

- Ostatnie 2 tygodnie były dla Zarządu JSW bardzo intensywne, co odzwierciedla liczba ponad 100 spotkań z inwestorami na 3 kontynentach w wiodących centrach finansowych świata. Ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym, a także wiedza na temat sektora górniczego wielu inwestorów, którzy mam nadzieję już niebawem dołączą do grona naszych akcjonariuszy, będą wielką wartością dla naszej Spółki – mówi Jarosław Zagórowski, Prezes JSW. - Liczymy na dobrą współpracę z nowymi akcjonariuszami i mam nadzieję, że będą oni aktywnie wspierać rozwój Spółki.

Od 29 czerwca do 1 lipca potrwają zapisy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostaną ostatecznie zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych 1 lipca zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji JSW. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.

Do 5 lipca nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, a dzień później – 6 lipca – debiut na GPW.

[1] Po uwzględnieniu planowanych emisji akcji serii C i DKomunikaty prasowe