Kalendarz

Data Wydarzenie
12 stycznia 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.
16 marca 2017 Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
16 marca 2017 Publikacja Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016.
24 maja 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
17 sierpnia 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
16 listopada 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku