Notowania

Wymagany Adobe Flash Player w wersji co najmniej 11.


W skali całego 2012 roku średni kurs akcji JSW S.A. wyniósł 93,59 złotych, a różnica pomiędzy notowaniem na koniec i początek 2012 roku wynosiła in plus 7,94%. Porównawczo indeks WIG20 zmienił się in plus 17,72% a indeks WIG-Surowce zmienił się in plus 70,50% w porównywalnym okresie.

W trakcie 2012 roku najniższy kurs akcji JSW S.A. na zamknięciu sesji wyniósł 82,80 zł, natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji wyniósł 110,60 zł. Wartość akcji JSW S.A. na koniec 2012 roku wynosiła 92,40 zł. Średni dzienny wolumen obrotu w trakcie 2012 roku wynosił 145 235 sztuk akcji.