Przejścia do SRK

Pracownicy JSW!

Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym przejściu na urlop górniczy – w przypadku pracowników dołowych i przeróbki mechanicznej węgla, bądź też uzyskaniu jednorazowych odpraw pracowniczych – w przypadku pracowników powierzchni kopalni, w tym zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

Zachęcam również do odwiedzania punktów informacyjnych, słuchania zakładowych radiowęzłów, czytania tablic informacyjnych oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.jsw.pl, na której stworzyliśmy specjalną zakładkę, w której znajdziecie m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Tomasz Gawlik

Prezes Zarządu JSW SA