Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Robota na grubie” - popularyzacyjno-edukacyjna gra multimedialna otrzymała nagrodę III Stopnia w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. „Robota na grubie” jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce w zakresie popularyzacji wiedzy o kopalni węgla kamiennego i występujących w niej zagrożeniach. Wpisuje się ona w bardzo ważną dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. społeczną odpowiedzialność biznesu. Dotychczas, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i kraju, nie były znane i stosowane przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzacyjne
w dziedzinie bhp w górnictwie, o tak dużej skali tematycznej, realizowane w formie gry.

2. Górniczy Sukces Roku dla pierwszej w polskim górnictwie internetowej platformy szkoleniowo-edukacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko” : Uruchomiona w JSW przez należącą do Grupy JSW spółkę ADVICOM pierwsza w polskim górnictwie internetowa platforma szkoleniowo-edukacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” obejmuje szeroki zasób narzędzi i informacji służących do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Każdy z pracowników może tam znaleźć m.in. informacje dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, teksty podstawowych aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych, przepisów prawa pracy oraz przepisów bhp, wyciągi ważniejszych przepisów górniczych, bryki sztygarskie, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wizualizacje zdarzeń i wypadków oraz stosowanych profilaktyk występujących w kopalniach zagrożeń, instrukcje obsługi i napraw maszyn i urządzeń górniczych, broszury i ulotki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

- wyróżnienie Górniczy Sukces Roku na Szkole Eksploatacji Podziemnej
- nagroda I Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.
- rekomendacja Wyższego Urzędu Górniczego, jako „najlepsze praktyki”.

3. Nagrody Specjalnej GPW Media: w VIII edycji Konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych "Złota Strona Emitenta", Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. została laureatem Nagrody Specjalnej GPW Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

4. Lider Rynku 2015 - Najlepsza w Polsce Firma: Jastrzębska Spółka Kolejowa otrzymała nagrodę w zakresie zarządzania i udostępniania linii kolejowych na swoim obszarze działania.

5. Euro Leader w zakresie udostępnia linii kolejowych dla Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

6. Nagroda „Centaur” – Oskar: za eksport koksu do Włoch został przyznany Spółce POLSKI KOKS przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Nagrodą Centaura zostały wyróżnione cztery polskie firmy, które w ciągu ostatnich lat przyczyniły się do wzrostu polskiego eksportu do Włoch: Oknoplast, Pesa, Polski Koks i Pini Polonia.

7. Laureat śląskiej edycji plebiscytu "Proud of You – Dumni z Was 2015”: zorganizowanego przez redakcję dwujęzycznego magazynu Biznesu Regionów. Spółka Polski Koks została wyróżniona w kategorii "Najlepszy Produkt" w gronie takich firm jak ArcelorMittal Poland, American Heart of Poland, czy Farby Kabe Polska. Patronat nad plebiscytem objęły Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i Loża Katowicka Business Centre Club.

8. Tytuł „Darczyńca Honorowy XXX Edycji Programu Stypendialnego”: POLSKI KOKS otrzymał nagrodę za wsparcie dla realizacji idei Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w zakresie promowania śląskich, młodych talentów.

9. Gepard Biznesu dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Nagroda przyznawana jest przez Instytut Europejskiego Biznesu.

10. Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze znalazło się na liście Diamentów Forbesa 2015 roku, na której znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości, są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.