Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Wersja mobilna | 
 | Grupa JSW

Media

W JSW uruchomiono „Strefę sztygara”

09-01-2014
W piątek, 10 stycznia rusza „Strefa sztygara i nie tylko”. To pierwsza tego typu strona internetowa w polskim górnictwie, na której można znaleźć wiele informacji przydatnych w codziennej pracy.

- Pomysł utworzenia takiej platformy powstał w wyniku zaobserwowanego przeze mnie utrudnionego dostępu osób dozoru i wszystkich, którzy chcą stwierdzić swoje kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze, do potrzebnych im materiałów. To nie jest pełny zbiór wiedzy, ale na pewno będzie dla nich dużą pomocą. Ludzie często nie wiedzą, gdzie szukać aktualnych aktów prawnych i czego się uczyć. Tu również mogą się sprawdzić entuzjaści wiedzy górniczej, którzy chcą przetestować swoją znajomość przepisów w internetowym konkursie bhp – podkreśla Zbigniew Schinohl, pomysłodawca i autor projektu, były dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Platforma obejmuje szeroki zasób informacji m.in. dotyczących stwierdzania kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, teksty podstawowych aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i  sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych, przepisów prawa pracy oraz przepisów bhp, wyciąg ważniejszych przepisów górniczych, bryk sztygarski, broszury i ulotki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Zbiory pytań i testów pochodzą z zasobów JSW S.A., WUG w Katowicach, OUG w Rybniku oraz OUG w Gliwicach. W miarę potrzeb będą one uzupełniane i aktualizowane.

Z uwagi na charakter niektórych informacji zamieszczonych na „Strefie sztygara i nie tylko” będzie ona dostępna tylko dla pracowników zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna powstała wysiłkiem m.in. pracowników firmy Advicom Sp. z o.o., Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy JSW S.A., Pełnomocnika Zarządu i Pełnomocników Dyrektorów kopalń/ruchów Spółki ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Koordynatorów ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

Oprócz wielu przydanych informacji na stronie internetowej funkcjonować będzie internetowy konkurs z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp. Konkurs będzie prowadzony od stycznia do września 2014 roku w formie testów zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Konkurs BHP”. Każdy uczestnik konkursu będzie mógł tylko jeden raz w miesiącu podjąć próbę rozwiązania testu konkursowego. Poza konkursem możliwa będzie dowolna ilość prób rozwiązania testu próbnego. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w danym miesiącu otrzymają nagrodę finansową.  Zwycięzcą I edycji „Internetowego konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp” zostanie pracownik, który w klasyfikacji łącznej (suma wyników 9 testów miesięcznych) uzyska największą ilość punktów w najkrótszym czasie. Ponadto sześciu pracowników (po jednym z każdej kopalni/ruchu), którzy w klasyfikacji łącznej uzyskają największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie automatycznie zakwalifikowanych do udziału w finale V edycji „Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”, który odbędzie się w październiku 2014 roku.