Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Wersja mobilna | 
 | Grupa JSW

Media

JSW wypłaci dywidendę

01-06-2012
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę, że w wyniku podziału zysku netto JSW SA za rok obrotowy 2011, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 632 mln zł.

Oznacza to, że na każdą akcję wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 5,38 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że dzień nabycia prawa do dywidendy to 6 lipca br., a termin wypłaty dywidendy - 24 lipca br. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji spółki. Wysokość dywidendy jest zgodna z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu Spółki zarówno wobec właścicieli, jak i pracowników. Zarząd JSW SA podkreślał, że jeśli do dywidendy dodamy obligatoryjną wpłatę na rzecz Skarbu Państwa za okres sprzed debiutu giełdowego, to poziom zysku wypłacony akcjonariuszom za 2011 rok wzrośnie do ponad 36 procent.