Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 32 756 4113
Fax: +48 32 476 2671
e-mail: jsw@remove-this.jsw.pl


Telefon
Prezes Zarządu Tomasz Gawlik +48 32 756 4600
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Jolanta Gruszka +48 32 756 4640
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Robert Ostrowski +48 32 756 4670
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Józef Pawlinów +48 32 756 4610
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Artur Wojtków +48 32 756 4645

Ważniejsze telefony


Telefon
Informacja telefoniczna +48 32 756 4113
Pion Prezesa Zarządu Telefon
Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania Zbigniew Rawiński +48 32 756 4602
Rzecznik Prasowy Katarzyna Jabłońska - Bajer +48 32 756 4454
Dyrektor Biura Prawnego mec. Tadeusz Gicala +48 32 756 4607
Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej JSW Krzysztof Bieleń +48 32 756 4642
Dyrektor Biura Zakupów +48 32 756 4644
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Krzysztof Grobosz +48 32 756 4606
Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Krzysztof Mancewicz +48 32 756 4335
Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyzacji JSW S.A. Tomasz Wojtanowski +48 32 756 4638
Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Artur Dyczko +48 32 756 4332
Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Giełdowych Izabela Tokarz +48 22 222 1750, +48 784 993 462
Pion Handlu Telefon
Dyrektor Biura Handlu Węglem Mariusz Drapała +48 32 756 4622
Dyrektor Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi Sebastian Bartos +48 32 357 0918
Dyrektor Biura Spedycji Bogusława Brzozowska +48 32 756 4633
Pion Techniczny Telefon
Dyrektor Biura Produkcji Augustyn Holeksa +48 32 756 4612
Dyrektor Biura Inwestycji i Rozwoju Kopalń Jacek Plutecki +48 32 756 4613
Pion Ekonomiczny Telefon
Dyrektor Biura, Główny Księgowy JSW S.A. Dariusz Bernacki +48 32 756 4672
Dyrektor Biura Finansów Rafał Rychter +48 32 756 4632
Dyrektor Biura Controllingu Elżbieta Królikowska +48 32 756 4443
Pion Pracy i Polityki Społecznej Telefon
Dyrektora Biura Pracy, Płac i Polityki Społecznej Roman Getler +48 32 756 4609