JSW Group

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.

SEJ SA

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

JSU Sp. z o.o.

JSW KOKS S.A.

Advicom Sp. z o.o.

Advicom Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Spółka z o.o.

Polski Koks S.A.

Polski Koks SA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Wodnej  i Rekultywacji  S.A.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.