Nie objęte ustawą P.Z.P - przetargi nieograniczone

Nie objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawy materiałów - przetargi nieograniczone.

Znak sprawy: 006/R/DGM/17 Data publikacji: 2017-03-27 Data przetargu: 2017-04-10
Data otwarcia ofert: 2017-04-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej , ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na aktualizację operatu wodnoprawnego dla ZLM JSW S.A. wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie do wód lub do ziemi, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych, szczelnych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, odprowadzanych przez trzy istniejące wyloty do rzeki Ruptawki
Pełna treść [ pdf 26 kB]
Znak sprawy: 002/R/DGM/17 Data publikacji: 2017-02-13 Data przetargu: 2017-02-27
Data otwarcia ofert: 2017-02-27
Status: Zamknięty

Informacja o wyborze ofert: Wykonanie remontu pokryć dachowych oraz naprawy obróbek blacharskich i orynnowania w budynkach magazynowych ZLM JSW S.A. w 2017 roku.
Pełna treść [ pdf 18 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wyniki 18 kB