Nie objęte ustawą P.Z.P - przetargi nieograniczone

Nie objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawy materiałów - przetargi nieograniczone.

Znak sprawy: 12/R/DGM/16 Data publikacji: 2016-08-09 Data przetargu: 2016-08-23
Data otwarcia ofert: 2016-08-17
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące roboty:Wykonanie wymiany odcinka kanalizacji deszczowej Dn400 w Kaczycach przy ulicy Morcinka wraz z jej udrożnieniem".
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 41 kB
umowa 69 kB
oświadczenie branzowe 31 kB
przedmiar 562 kB
wymagania techniczne 464 kB
wzór oświadczenia o blokowaniu wadium 24 kB