Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-188/16 Data publikacji: 2016-10-13 Data przetargu: 2016-10-27
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "PNIÓWEK" ogłasza przetarg nieograniczony na remont rurociągu DN 200mm zasilającego budynek starej łaźni górniczej w wodę kąpielową
Pełna treść [ pdf 27 kB]
Znak sprawy: PZ.227-189/16 Data publikacji: 2016-10-13 Data przetargu: 2016-10-27
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "PNIÓWEK" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie stacji transformatorowej 20/0,4 kV w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze pn. "Budowa stacji transformatorowej STG-2 20/0,4 kV na stacji Pawłowice Górnicze" oraz "Budowa przyłącza elektro-energetycznego przepompowni Hynek-3" dla KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 28 kB]
Znak sprawy: PZ.227-181/16 Data publikacji: 2016-10-04 Data przetargu: 2016-10-20
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa KWK "Pniówek" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych jednorocznych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 34 kB]
Znak sprawy: PZ.227-178/16 Data publikacji: 2016-10-04 Data przetargu: 2016-10-20
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa KWK "Pniówek" ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę napowietrznej linii kablowej na odcinku od rozdzielń głównych 6kV RG-1, RG-2 do rozdzielni 6kV R-11.
Pełna treść [ pdf 34 kB]