Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-54/17 Data publikacji: 2017-02-20 Data przetargu: 2017-03-07
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "PNIÓWEK" ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu technicznego oraz dostawy części zamiennych, podzespołów i zespołów dla spągoładowarek typu EL 160 LS i EZ 600 firmy "Elgór+Zamet" dla KWK "Pniówek" w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy".
Pełna treść [ pdf 30 kB]
Znak sprawy: PZ.227-53/17 Data publikacji: 2017-02-09 Data przetargu: 2017-02-23
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK "PNIÓWEK" ogłasza przetarg nieograniczony nt. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża KWK "Pniówek", objętego obszarem górniczym "Krzyżowice III"
Pełna treść [ pdf 29 kB]
Znak sprawy: PZ.227-29/17 Data publikacji: 2017-02-03 Data przetargu: 2017-02-21
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "PNIÓWEK" ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych pras filtracyjnych PF ROW zabudowanych w ZPMW KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 28 kB]